Bergen Stressmestringssenter

BSMS

Hva er Mindfulness?

Vår forståelse og praktisering av Mindfulness baseres på en forskningsbasert metode (MBSR- Mindfulness basert stress reduksjon) utviklet i USA av John Kabat-Zinn. Tilbudet er rettet mot mennesker som opplever varierende grad av stressbelastninger, og som trenger hjelp til å håndtere stress på en mer hensiktsmessig måte. Mindfulness kan bidra til å forebygge eller lindre psykiske lidelser som utbrenthet, angst, depresjoner eller fysisk sykdom.

Kort sagt handler Mindfulness om evnen til å være oppmerksom til stede i øyeblikket, i tillegg til å behandle oss selv med vennlighet. Disse to grunnleggende egenskapene hjelper oss i møte med livets utfordringer. Vi erfarer alle lidelse på vår vei gjennom livet, oppmerksomt nærvær kan være en vei til å styrke sinnet og kroppens egen evne til selvregulering/heling.

Mindfulness er ingen mirakelkur, og heller ikke noe mystisk. Poenget er å praktisere kontinuerlig for å oppnå endring i eget liv.

Vi anbefaler kurs eller privatundervisning i Mindfulness for å komme i gang med egentrening.

Mindfulness har sitt opphav i den buddhistiske tradisjonen. I vesten fokuseres det på de allmenngyldige prinsippene i mindfulness og praksisen fristilles dermed fra sin opprinnelige religiøse kontekst.

Mindfulness øvelser kan praktiseres av alle, uansett religiøse bakgrunn eller tro.

Den vanligste norske oversettelsen av mindfulness er oppmerksomt nærvær. Andre oversettelser er tilstedeværelse, oppmerksomhetstrening, våkenhet og bevisst oppmerksomhet.

Det finnes ulike definisjoner av mindfulness. En mye brukt definisjon stammer fra Jon Kabat-Zinn:

«Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally».

En annen måte å forstå mindfulness på er gjennom å beskrive de to komponentene i mindfulness:

 • Selvregulering av oppmerksomheten slik at den ledes tilbake til øyeblikket og til vår umiddelbare erfaring fra øyeblikk til øyeblikk
 • Å forholde seg til det som erfares i øyeblikket med vennlighet, nysgjerrighet, åpenhet, tålmodighet, tillit og aksept.

Mindfulness trening/øvelser

Det finnes ulike måter å praktisere mindfulness på. Det er enkle mentale og fysiske øvelser der oppmerksomheten forankres i kropp, pust eller bevegelse. Denne systematiske treningen gir innsikt i tanker, følelser og kroppslige fornemmelser.

Vi trener på å forholde oss til virkeligheten ved å styrke vår oppmerksomhet og evne til å holde fokus. Vi observerer oss selv og omgivelsene våre med å være til stede med ting som de er med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning.

Vi utfordre autopiloten vår og ta mer bevisste valg.Benefits-of-Meditation

Mindfulness er altså en spesiell måte å være til stede på i øyeblikket. I motsetning til å være en måte å koble av på, er det en bevisst måte å koble seg på øyeblikket; med hensikt og uten automatisk evaluering, kategorisering eller bedømming.

Mindfulness hjelper oss å være tilstede med det som skjer i oss selv og i møte med omverdenen.

Nyere hjerneforskning viser at det å trene den åpne og fokuserte oppmerksomheten vår systematisk gjennom mindfulness, styrker aktiviteten i de områdene i hjernen som vi bruker når vi planlegger og tar veloverveide beslutninger. Det roer ned aktiviteten i «alarmsentralen» i hjernen, som aktiveres når vi opplever stress. Hukommelsen styrkes, og vår evne til å forstå oss selv og kroppens signaler bedres. Hjerneforskning viser også at aktiviteten øker i de områdene i hjernen som er forbundet med innlevelse og empati.

Mindfulnesstrening er imidlertid ikke en metode for å fjerne ubehag, men en tilnærming som hjelper oss å håndtere ubehag på en bedre måte. Over tid vil en slik praksis kunne gjøre at man får et bedre forhold til seg selv og andre mennesker.

Hva sier forskning om mindfulness?

Det har etterhvert blitt forsket endel på effektene av oppmerksomt nærvær. Ikke all forskning er like god, fortsatt er det derfor mye som kan forskes videre på. Likevel peker funnene i en retning av hva oppmerksomhetstrening kan lede til:

 • Stressmestring
 • Økt tilstedeværelse i nåtid
 • Økt evne til å styre oppmerksomheten til et valgt fokus
 • Økt evne til å filtrere bort forstyrrende informasjon
 • Mindre grubling, tankekjør og fastlåste tankemønstre
 • Økt evne til å frigjøre seg fra automatiserte mønstre
 • Økt evne til å akseptere og støtte seg selv
 • Økt evne til å romme og regulere følelser
 • Økt evne til å regulere kroppslig aktivering
 • Bedre kontakt med kroppen
 • Økt evne til følelser og til å kommunisere dem
 • Økt toleranse for ubehag
 • Mindre behov for unngåelse av ubehag
 • Økt evne til å håndtere stress
 • Økt evne til selvobservasjon og selvinnsikt
 • Økt integrativ kapasitet, det vil si at flere områder i hjernen samarbeider bedre
 • Bedre evne til å uttrykke seg i sosiale settinger
 • Bedre evne til å tåle konfliktfylte relasjoner

Vi vet at hjernen er i konstand forandring. Mindfulnesspraksisering vil skape nye forbindelser og styrke hjernebanene, og forandringene kan til dels måles.

Trening i oppmerksomt nærvær påvirker særlig det område i hjernen der informasjon samles og integreres (prefrontal cortex). Her ligger også funksjoner som empati, regulering av følelser, selvobservasjon, impulskontroll, motivasjon, vilje, tenking, planlegging, det å kunne se hele bilde og styre seg selv ut fra det man ser.

Denne delen av hjernen er også følsom for sosiale signaler som omsorg, trøst og vennlighet. Derfor er noe av det essensielle med mindfulness trening, at vi har en ikke-dømmende holdning, vi er en nøytral observatør til tanker, føleser og fornemmelser som vi har.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller en uformell prat:

Linda Elin Aase tlf. 924 12 112

epost   linda.aase@bergenstressmestringssenter.no

 

Mary Kristine Blix tlf. 997 73 842

epost   mary.blix@bergenstressmestringssenter.no

Tilbake til alle våre tjenester eller forsiden