Bergen Stressmestringssenter

BSMS

Hva er NLP og Coaching?

Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering er en tverrfaglig vitenskap som handler om hvordan våre sanser, tanker, følelser og vår kommunikasjon og adferd virker sammen. Ved å bruke denne kunnskapen kan vi utnytte våre ressurser optimalt. På denne måten øker vi mulighetene til å oppnå de resultater vi ønsker, slik at vi kan leve livet bevisst, og fylledet med det innhold vi selv ønsker.

DSC_8391_DxO

NLP ble utviklet i USA på 1970 – tallet av Richard Bandler og John Grinder. Deres hensikt var å skape en terapiform basert på modeller av de aller beste behandlerne på dette tidspunktet. De utviklet en veldig presis modelleringsmetode, som har ført til at det stadig blir identifisert og utviklet nye modeller og metoder. NLP har blitt brukt til å modellere mange forskjellige eksperter og suksessfulle mennesker, både innen terapautisk og  psykologisk virksomheter, men også innen næringsliv og ikke minst, innen idrett.

 

Hva er coaching?

Ordet coach kan best oversettes som vogn, i betydning noe som kan frakte mennsker fra der de er, til dit de ønsker å komme. Vi definerer coaching som en kraftfull metode for forandring og vekst. Det er en løsningsfokusert forandringsprosess, der den enkelte person, gruppe eller team, selv tar ansvar for sin egen utvikling og suksess. 

Coaching i seg selv er en strukturert samtaleform som er spesialutviklet for at du skal kunne lykkes i å sette deg mål og nå disse. Coachen tar utgangspunkt i dine egenskaper, ressurser og målsettinger, og leder deg fra en “nå situasjon/tilstand” til en “ønsket situasjon/tilstand”.  Selve prosessen er en målrettet dialog som utfordrer og støtter deg i å utvikle dine tanker, væremåte, læremåter og dine følelser, slik at du på denne måten oppnår det som er viktig for deg. Enkelt sagt kan vi si at coachen bidrar med kompetanse om hvordan tanker, følelser og adferdsmønstre kan endres, du bidrar med innholdet.

 

Hva gjør en NLP Coach?

En NLP Coach stiller effektive utviklende spørsmål som hjelper deg til å sette hensiktsmessige mål, se nye muligheter og løser opp dine indre sperrer og begrensninger. Sammen finner vi dine ressurser, utvikler din mestringstro, og arbeider målbevisst for at du skal komme dit du vil. På denne måten frigjør vi potensiale og skaper muligheter, slik at du kan leve ditt liv slik du ønsker.

Våre arbeidsmodeller er har et helhetsperspektiv på kropp, tanker og følelser. Som coach går vi sammen med deg i din prosess, og leder deg med varsom hånd, kreativt og tydlig, mot det du ønsker.

    DSC_8367_DxO-1 DSC_8367_DxO DSC_8373_DxO-1

 

Hva er forskjellen på terapi og coaching?

Selv om mye av metodikken bak coaching strammer fra gestalt -og adferdsterapi eller andre områder innen psykologi (kongnitvi terapi, systemteori, kommunikasjonspsykologi, positiv psykologi m.m) er coaching likevel ikke det samme som terapi. Hovedforskjellen mellom coaching og terapi ligger i at coaching ikke har til hensikt å løse dyptgående emosjonelle problemer. Coaching har fokus på å praktiske løsninger for å klargjøre målesettinger og oppnå resultater innen bestemte tidsrammer. En annen måte å beskrive forskjellene på, er at mens terapi også kan ha fokus på fortid, handler coaching om hva du kan/vil/skal gjøre i fremtiden. I praksis er likevel ikke forskjellene så store, fordi mange coacher har erfaring som terapeut eller visa versa.

 

Hva kan man bruke NLP og Coaching til?

Denne metodikken kan brukes både i forhold til generell helse -og livsmestring, mestring av psykisk plager/vansker som utslitthet/utbrenthet, angst, fobier, traumer m.m, men også i forhold til personlig utvikling og bedriftsutvikling. Innen toppidrett og lagutvikling/teamutvikling er metodene svært anerkjent som mentaltrening hos idrettsutøver og lag.

 

Fra håpløshet – til mulighet
fra utslitthet – til energi
fra fastlåste tankemøstre
– til frihet, glede 
HELSE OG ØNSKET LIVSKVALITET!

DSC_8343_DxO

Kontakt Linda Elin Aase  eller Christina Waardal for mer informasjon