Bergen Stressmestringssenter

BSMS

Metodeseminar – systemisk coaching

Systemoppstilling

I samarbeid med Ålreit Institutt As inviterer vi herved til et to dagers metodeseminar i Systemiske konstellasjoner ved bruk av systembrett.

Kurset passer for terapeuter, psykologer,pedagoger, sertifiserte coacher og andre som jobber med HR-, leder- og teamutvikling.

TID: Nytt kurs høsten 2018 – ta kontakt for informasjon om tid
STED: SANDVIKSVEIEN 41, BERGEN
PRIS: 3400,-.

Systemiske konstellasjoner eller strukturoppstillinger er et velegnet verktøy for å arbeide med personlige eller yrkesmessige utfordringer. I løpet av oppstillingsprosessen utvikler det seg ny erkjennelse av den underliggende kjernen til problemet, samtidig som det blir mobilisert en sterk løsningsorientert kreativitet.

Tema for en oppstilling kan være:

  • Familiekonflikter eller andre mellom menneskelige konflikter
  • Helsemessige spørsmål, arbeid med symptomer
  • Indre konflikter som hindrer egen livsutfoldelse
  • Uønskede adferdsmønstre eller tankemønstre
  • Utfordringer i team på arbeidsplassen
  • Vansker i beslutninger
  • Mål og visjoner

Strukturoppstillinger er egnet som egen terapiform og/eller som en del av coachingmetodikk. De gir rask oversikt, innsikt og fremmer løsningsfokus. En av fordelene er at man med denne formen også kan jobbe skjult, det vil si at den som deltar ikke har informasjon om problemstillingen eller den delen som problemet representerer. Det kan være en fordel for klienter/kunder som har vansker med å stå frem med sitt tema.

Metodikken har sitt opphav i familieterapien og blir i dag brukt både i organisasjonsutvikling, terapi, coaching.

I løpet av seminaret vil det blir presentert metodeteori, men hovedvekten vil være på praktisk bruk av systemiske konstellasjoner på brett.

Jutta Hovda som underviser disse to dagene har lang erfaring innen (helse-)coaching, team- og lederutvikling. Hun er utdannet pedagog, Master Executive Coach ECA, NLP-Mastertrener DVNLP, ABNLP; Gestaltveileder samt instruktør for systemiske konstellasjoner i organisasjoner, familier og helsecoaching.

Hun er en få i Norge med kompetansen innen systemisk arbeid på brett.

Linda Elin Aase er utdannet barnevernpedagog med spesialisering innen vold og traumatisk stress. I tillegg er hun DNCF sertifisert coach og helsecoach, samt sertifiser Mindfulnessinstruktør. Linda har over 25 års erfaring innen for arbeid helse og sosial, og er en av eierne av Bergen Stressmestringssenter. Linda driver i dag i hovedsak helsecoaching hvor bruk av Systemiske konstellasjoner brukes aktivt som metodikk.

Jan Otto Hovda er DNCF sertifisert coach, systemisk par og familiecoach ECA, NLP-trener ABNLP, sertifisert trener/ instruktør i hypnose, ABH. Jan Otto har lang erfaring med undervisning, opplæring og bruk av metodikk i sitt virke som daglig leder for Ålreit Institutt AS.

Det vil være begrenset antall plasser på seminaret, så ønsker du å delta, send din påmelding snarest til epost info@alreit.no

For spørsmål, ta kontakt med Jutta Hovda tlf. 478 55 048

Systemisk coaching2