Bergen Stressmestringssenter

BSMS

NLP og Coaching – gratis infomøte

J U L E L U N S J

- og informasjonsmøte om NLP og Coaching

Dato: 01.12.2017

Kl.1300-1430

STED: STRANDKAIEN 18, 2.ETG

(BERGEN STRESSMESTRINGSSENTER SINE LOKALER)

 
Linda Elin Aase - fotograf Ivar Sturla Eidem
Løpende påmelding på mail til : info@alreit.no 

 

 

Ønsker du å vite mer om hva NLP og Coaching egentlig er, og hvem som kan ha nytte av en slik utdanning?

Da vil vi invitere deg til en GRATIS og UFORPLIKTENDE informasjonskveld.

Du vil få vite litt om NLP og Coaching teknikker og verktøy og hvordan disse effektivt kan skape endring. Du vil få høre hvordan coaching kan bidra til bevissthet, økt motivasjon, nye innsikter, nye strategier og handlingsmønster, og hvordan du ved hjelp av gode kommunikasjonsferdigheter kan endre tankemåter og få nye perspektiver.

I dag brukes de kraftfulle, men likevel enkle teknikkene, både innen idrett, salg, helsefag, psykologi, selvutvikling og selvledelse, teamarbeid og ledelse I arbeidslivet. Styrken ved teknikkene er at de er tilgjengelig for oss alle. De er lett forståelig, enkle å bruke og de er kreative, lekne og spennende!

Vi erfarer at stadig flere som er i en arbeidssituasjon hvor det jobbes med mennesker, ser nytten i å ha konkrete verktøy som skaper endring! Flere av våre tidligere studenter tilbakemelder at dette gir progressive og gode prosesser, og gjør det lett forståelig for dem som er i endringsprosesser.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Ta kontakt med oss på tlf. 478 55 048 eller send din

PÅMELDING på mail til: info@alreit.no

Med hilsen

Ålreit Institutt AS -i samarbeid med Bergen Stressmestringssenter