Bergen Stressmestringssenter

BSMS

Helsecoaching / personlig coaching

 – din vei til utvikling og vekst!

Helsecoaching / personlig coaching handler om å bedre din nåværende situasjonen, enten det gjelder personlige utfordringer som du har, ditt forhold til familien, jobb, økonomi – eller et hvilket som helst andre område i livet. Utgangspunktet er at vi tar fatt i tankene og følelsene du har i forhold til deg selv, til livet ditt og verden rundt, og hjelper deg med å iverksette konkrete tiltak som skaper den endring du ønsker.

Gjennom helsecoaching / personlig coaching vil de fleste som vi jobber med oppleve umiddelbare endringer i forhold til det som er tema/ problemstilling. Samtidig vil en endring på et område av livet som oftes gi utslag på andre områder, slik at coachingen kan lede til en utviklingsprosess som går over tid.

Vi jobber enkelt sagt sammen for at du skal nå dine mål slik at du kan leve det livet du ønsker!

DSC_8229_DxO

Hva kan NLP og coaching teknikker bidra med:

Coaching benyttes i en rekke sammenhenger. Det kan dreie seg om å være en konstruktiv partner for en person i prosessen mot arbeidsmessige mål og resultater, eller handle om konfliktløsning og karriereendring. Like gjerne kan det handle om privatmessige forhold, hvordan vi oppnår god balanse mellom jobb og privatliv, eller ønske om å forbedre helsetilstand og livskvalitet.

Coaching er et verktøy som kan bidra til :

 • Effektiv måloppnåelse
 • Større grad av selvinnsikt og personlig tilfredshet
 • Tilgang til egne resurser
 • Økte prestasjoner og bedre resultatoppnåelse
 • Bedre kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Økt egenansvar, selvledelse
 • Bedret selvbilde
 • Økt evne til omstilling og endring
 • Bearbeidelse av det som står i veien, gamle mønstre eller blokkeringer
 • Oppnå balanse mellom jobb og privatliv
 • Bedre familieforhold
 • Stressreduksjon og oppnåelse av en avbalansert følelsemessig tilstad
 • Håp og mestringstro
 • Bedre helse og livskvalitet

Coaching er en bevegelse, den som coaches er i bevegelse, i drift mot noe postivt som åpner opp for energi og handling. Coachen tar hele personen i fokus, hele personlighetssystemet, men også alle livsområder eller de ulike faktorene som er feks i familien, på jobb eller på andre arenaer, som delfokus.

Selve coaching prosessen

Coaching prosessen er en samtalebasert forandringsprosess, hvor du selv tar ansvar for din utvikling og dine suksess muligheter. Coachens rolle er å leder prosessen, inspirerer og hjelper deg til å oppdage og ta i bruk dine ressurser og hele ditt potensiale, slik at du kommer dit du ønsker.

Vi starter alltid med en kartleggingssamtale hvor vi sammen finner ut hvilke områder i livet du ønsker å gripe fatt i. Kanskje har du det allerede klart fra begynnelsen av, og kanskje dukker det opp nye ting underveis i samtalen.

Utgangspunktet kan se slik ut:

DSC_8311_DxO

 • Hvor Hvor du nå? Hva er situasjonen din?
 • Hvor skal du? Hva ønsker du istedet?
 • Hva er det som stopper / hindrer deg?
 • Hvordan skal du komme dit du vil
 • Ressursfokusering
 • Stabilisering / forsterkning av målfokus
 • Handlingsfokus

Selve coaching prosessen har en fastlagt struktur. De ulike verktøyene som tas i bruk tilpasses problemet eller situasjonen som du ønsker å endre eller de mål du setter deg. Se mer under NLP og Coaching.

Noen ganger kan det også behov for å kombinere coaching med andre metoder, som både veiledning, TFT og rådgivning. Dette tilpasser vi etter ditt behov.

Hvor mange timer har jeg behov for?

NLP og Coaching inneholder svært effektive verktøy for endring og utvikling. Det som likevel alltid er avgjørende for å få gode resultater er den terapeutiske relasjon. Som coach er vi derfor opptatt av at det er gjensidig tillit og god kontakt mellom oss. Den første timen vi møtes vil vi sammen kartlegge det du ønsker å jobbe med, og ut fra det gi en pekepinn på timeantall og tidsforbruk. Det er alltid slik at det gjennom prosesser kan dukke opp nye spørsmål og nye situasjoner som du vil se på. Dette vil vi ta underveis og sammen diskuterer vi dine ønsker og behov.

For priser og betingelser, trykk her.

Hvem er vi?

Vi som tilbyr NLP og Coaching har en 3 trinns profesjonell utdanning som NLP Coach hos Ålreit Institutt AS.  Vi har ulike bakgrunn og kompetanse fra arbeidslivet, og er opptatt av å legger til rette for at du som kunde skal få det beste tilbudet hos oss.

 “Gjør alt det gode du kan, med alle de midler du har, på alle møter du kan, på alle steder du kan,

til alle mennesker du kan, så lenge du bare kan…” 

John Westly