Bergen Stressmestringssenter

BSMS

Tankefelt terapi (TFT)

Om TFT:

Tankefeltteknikker (TFT) er en moderne metode som kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). Når utvalgte punkter på kroppens meridiansystem stimuleres med lett fingerbanking i forbindelse med at en tenker/fokuserer på et problem eller samtidig som uønskede følelser/spenninger/smerter er til stede, aktiveres ofte kroppens egen evne til å dempe eller fjerne årsaken til problemet.

I akupunktur stimulerer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur.

TFT gjennomføres ved at du som klient fokuserer på problemet ditt samtidig som en stimulerer punkter på kroppens energibaner med fingerbanking etter bestemte mønstre. Terapeuten stiller underveis spørsmål for å avdekke hvilke tanker som er årsaken til ubehaget, og stimuleringen av punktene kan føre til at ubehaget/spenningene opphører.

I TFT utnyttes kroppens eget naturlige helbredelsessystem.

TFT har ingen kjente uønskede virkninger og det er helt uten bruk av medikamenter.

Hos terapeuten får du også opplæring i hvordan du kan bruke TFT på deg selv. Du får et verktøy til avspenning som du kan bruke ved behov på deg selv og dine nærmeste, i resten av livet.

TFT kan brukes ved blant annet følgende problemstillinger:

  • Sterke negative følelser som sorg, frykt eller sinne
  • Slanking
  • Røykeslutt
  • Smerter
  • Søvnproblemer
  • Stress
  • Traumer
  • Tvangstanker
    Fobier

(NIFABs beskrivelse av Tankefeltteknikker)

Sliter du med problemstillinger som beskrevet over eller andre følelsesmessige utfordringer, eller bare ønsker å vite mer om hva TFT er, så ta kontakt med:

Christina Waardal tlf 90158876,

e-post christina.waardal@outlook.com, eller bruk vårt kontaktskjema nederst på siden.

Pris:

Enkelttime kr 990,-
Pakkepris: 3 timer kr 2700,-

Virkningsgaranti: Du betaler ingenting og behandlingen avsluttes dersom det ikke er noen effekt i løpet av første time.

 

illustrasjon punkter