Bergen Stressmestringssenter

BSMS

Workshops – stressmestring

Vi skreddersyr for bedrifter og andre etter ønske.

 

WT-workshopICL-2

 

Hva er en workshop?

En workshop kan være et arbeidsseminar, arbeidsmøte eller verksted (f.eks. idéverksted).

Halvdags eller heldags workshop gir mulighet for å gå i dybden og involvere deltakerne. Vi starter ofte med å spørre;

Hva betyr stress for deg?
Hva er dine kjennetegn for stress?

Hvordan håndtere du stress i dag?

Hva tror du er de mest vanlige strategiene for å håndere stress?

Hva virker? Hva kan vi du gjøre mer av?

Hvordan legge tilrette for en bedre hverdag?

Vi formidler stressteori og knytter teori opp mot praksis og øvelser som deltakerne kan ta med seg i hverdagen, enten det er på jobb eller i privat sammenheng.

Vi avrunder med å summere opp og trekke ut noen hovedpoeng.

 

SKYDECK_GOOGLE-DESIGN_135-e1465588905712

For mer informasjon, ta kontakt:

Linda Elin Aase mail:

lelin-a@online.no