3.februar 2021 Mindfulnesskurs / 4 ganger

Mindfulness kurs over 4 ganger på bryggen i Bergen, oppstart 3. februar kl.18-20.

Kurset gir en solid innføring i Mindfulness og oppfølging over tid, der hver enkelte får tilpasset undervisning i en liten gruppe. I løpet av kursperioden merkes endring, og man er godt i gang med å integrere metoden i eget liv.

Ved å integrerer moderne legevitenskap med buddhistiske tradisjoner, har forskere dokumentert den positive effekten trening i Mindfulness har på helse og liv.

Mindfulness fokuserer på hele mennesket bestående av kropp, tanker og følelser, og fører til redusert stress, mindre fysisk og psykisk smerte, sterkere immunforsvar, bedre konsentrasjon, læring, yteevne og øker følelse av glede.


Mindfulness er et selvhjelpsverktøy som kan benyttes av hvem som helst, uansett alder, fysisk form og religion. 


Innhold:
Øvelser - enkle og virkningsfulle

Teori om hva mindfulness er og hvorfor gjør vi dette.

Stressmestring - forklaring og hjelp

Verktøy til håndtering av tanker, følelser og kroppslige reaksjoner.

Kurshefte og lydfiler

 

Sted og tid

Onsdager kl 18-20 

Bryggen i Bergen (nr 31) rett ved Sjøboden

 

Kursavgift 

Kr 2400,- / kr 1920,-* betales en uke i forkant til konto 3633.53.48332

 

For mer informasjon og påmelding kontakt Mary Blix

*rabatt for studenter, trygdede og familiemedlem nr 2