Kommunikasjon og selvledelse - oppstart 03-06. oktober 2022

NYHET!

Vi tilbyr nå kurs i kommunikasjon og selvledelse - dette kan brukes som trinn 1 av en profesjonell 3 trinns utdanning som coach om man ønsker det.

 

NLP PRACTITIONER (TRINN 1) - KURS I KOMMUNIKASJON OG SELVLEDELSE
Oppstart helg 22.-24 oktober 2021

I samarbeid med SCALA som er en DNCF godkjent skole, tilbyr vi nå trinn 1 av en 3 trinns utdanning som profesjonell coach. Utdanningen passer for deg som ønsker å bedre håndtere hverdagens utfordringer både privat og profesjonelt. Den passer for deg som ønsker å utvikle en bedre utgave av deg selv!
 

VI har nå den gleden av å kunne tilby trinn 1 av en profesjonell utdanning som Coach. Du kan selvsagt velge å ta kun dette ene trinnet, alt etter hva du ønske å bruke denne utdanningen til.

 

På dette første trinnet vil du lære å lede deg selv på en mer effektiv og smart måte. Du vil lære deg kommunikasjonsferdigheter som både handler om hvordan du kommuniserer bedre med deg selv, men også med andre. 

 

Kanskje noe av det viktigste i livet, - er kunsten å lede oss selv! 

 

Å være autentisk i eget lederskap er selve fundamentet i all ledelse. Derfor er noe av det som det fokuseres på her, nettopp arbeid med indre og ytre kommunikasjon.

 

Du vil gjennom dette første trinnet oppleve å bli tydeligere i relasjon med deg selv og andre. Du vil lære deg relasjons forståelse på et dypere nivå, og få en grundig innføring i teknikker og verktøy til praktisk nytte i hverdagen. 

 

Det unike med kurset er at det bygger på en kombinasjon av teori, demonstrasjoner og praktiske øvelser, dette for å få kunnskapen skikkelig inn under huden. Gjennom øvelser vil du selv erfare hvordan teknikkene virker, slik at du har en indre forståelse av effekten som disse redskapene har. 

 

Således gir denne utdannelsen et godt grunnlag for vekst og utvikling hos deg selv, både som privat person og i arbeidslivet.

 

Du vil kunne oppleve å bedre håndtere hverdagens utfordringer på jobb og i ditt privatliv, skape mer flyt og balanse i livet ditt, bli bedre på å motivere og inspirere deg selv og andre, få bedre relasjonell kontakt med omgivelsene, sette deg nye mål og kanskje også en ny retning i livet. Sist, men ikke minst, du vil lære deg å sette grenser slik at du blir god på å ivareta deg selv.

 

 

Oppsummert sett vil dette trinnet kunne gi deg:

 • Større autentisitet og selvforståelse
 • Bedre selvledelse og tydeligere rollemodell
 • Økt integritet 
 • Økt evne til grensesetting
 • Mindre stress, økt energi
 • Evne til å stille effektive spørsmål og være mer presis i kommunikasjon
 • Mulighet for å endre uønskede tanker og følelser på et nevrologisk nivå
 • Se flere valgmuligheter og nye livs perspektiver
 • Mulighet for å justere negative overbevisninger og trossetninger du har om deg selv, som lenger ikke "tjener deg"
 • Økt mestringsfølelse og utvikling av nye strategier
 • Utvidelse av dine kreative sider i forhold til fremtidens muligheter
 • En nyttig verktøyskasse med gode teknikker og modeller
   

 

Målgruppen for kurset:

 • Alle som ønsker å bli bedre på å lede seg selv i alle roller i livet
 • Ledere som ønsker å bli mer autentisk i sitt lederskap
 • Lederansvarlig på alle nivåer, som ønsker flere og sterke verktøy i kommunikasjon
 • HR-ansatte, som ønsker å utvide sin kommunikasjonskompetanse
 • Trenere på alle nivåer
 • Psykologer, terapeuter, miljøarbeidere -og andre som jobber med mennsker
 • Selvstendig næringsdrivende som ønsker bredere kommunikasjonskompetanse
 • Arbeidsledige og andre som ønsker å ta nye valg i livet 

HØSTENS PROGRAM

 

Modul 1: 03-06. oktober 2022

Modul 2: 28. november - 01. desember 2022

Modul 3: 09.-12. januar 2023

Modul 4: 06.-09. februar 2023

 

Alle dager fra klokken 0900-1600 

Noe online undervisning kan komme i tillegg.

 

Sertifisering

Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du sertifiseres som NLP Practitioner. Dette er en frittstående sertifisering og gjelder som trinn 1 av 3 i en fullverdig profesjonell coachutdanning. Utdanningen følger bransjestandard satt av DNCF (Den Norske CoachForening)

 

Betingelser 

Pris kr. 39 500,-. kontakt meg for betalingsmuligheter.
 

Påmelding

For mer informasjon om utdanningen, ta kontakt med Kristin Daly på tlf. 4043 7000

 

Du kan også lese mer om utdanningen ved å trykke her