Bergen Stressmestringssenter

BSMS

Velkommen

Bergen Stressmestringssenter tilbyr hjelp og tjenester til mennesker som ønsker fokus på helse og mestring for å oppnå bedre livskvalitet.

Senteret ser på mestring av stress som en grunnleggende faktor når det gjelder forebygging av sykdom, håndtering av pågående vanskelige livssituasjoner, samlivsproblemer og vanskelige arbeidssituasjoner.

Senteret har en syn på at alle mennesker har lik verdi og individuell mulighet for vekst og utvikling.

Senteret vektlegger et helhetlig tilbud i forhold til kropp, tanker og følelser. Ulike metoder og arbeidsmodeller vil være et supplement til vårt arbeid.

Senteret innehar selv variert kompetanse, men også eksterne samarbeidspartnere. Det gis tilbud både til privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

 

pike med ballong

 

Følg oss på facebook