Bergen Stressmestringssenter

BSMS

OM OSS

Bergen Stressmestringssenter tilbyr hjelp og tjenester til mennesker som ønsker økt livskvalitet og bedre helse. Senteret vektlegger et helhetlig tilbud i forhold til kropp, tanker og følelser. Senteret har et syn på at alle mennesker har lik verdi og individuell mulighet for vekst og utvikling. Ulike metoder og arbeidsmodeller vil være et supplement i vårt arbeid. Senteret vil inneha variert kompetanse i form av egne ansatte eller eksterne samarbeidspartnere. Senteret vil gi tilbud til enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Det er en målsetting at senterets ansatte skal ivareta egen helse og leve i tråd med det vi tilbyr.

Ønsker du å vite mer?

Se også alle våre tjenester

Tilbake til forsiden

people-304728_640

Kontakt oss gjerne direkte her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *