ADHD og coaching

Mange utredes og diagnostiseres med ADHD, uten at det gis svar på hva som skal til for å få et god liv tross alt. I blogginnlegget vil vi klargjøre noen fakta og hva vi erfarer kan bidra til økt fungering.

Er du en av dem som nå sitter med mange spørsmål knyttet til diagnosen ADHD? Vel, du er antakelig ikke alene.

 

I løpet av de siste årene har antall utredninger og diagnostisering av ADHD økt, særlig i forhold til voksne. Det er sikkert mange grunner til det, som for eksempel at "normalen" er blitt smalere, forventningene til hvordan vi skal være som mennesker har endret seg, hva vi verdsetter i samfunnet, og ikke minst, våre utdanningsforventninger.

 

Det vi opplever går igjen hos ungdommer vi er i kontakt med, er oppfatningen om at "uten mastergrad, så vil jeg ikke klare meg i livet". Det er en skremmende utvikling fordi det skaper uro og angst hos unge mennesker og det hindrer dem å ta i bruk egne ressurser og muligheter som de har.

 

Vi ser det slik at menneskelige egenskaper i kraft av å bare være som man er, er svekket.

 

Uten å grave oss for dypt inn i diskusjonen om rett og galt her, så er det viktig å sette fokus på ressurser. Det er nemlig det coaching handler om. 

 

Fra problem til løsning

Men før vi kommer inn på å si noe om hva coaching kan bidra med i forhold til ADHD utfordringer, så vil vi kort her si noe om hva disse utfordringene er.

 

Hovedproblemet knyttet til ADHD er at hjernes direktør er svekket. Direktørens oppgave er å styre overordnede tankeprosesser som gjør at vi kan regulere og styre hvordan vi tenker, føler og handler. Svakhet i denne funksjonen (eksekutive funksjon) gjør at det er vanskelig å bruke de evnene og ressursene som en har. 

 

Svekket arbeidsminne, vansker med planlegging, komme i gang med aktiviteter, impulskontroll, delt oppmerksomhet, takle overganger, er noen av utfordringene.

 

Coaching handler om å se problemet, akseptere at det er slik, og deretter sette fokus inn mot hva som kan gjøres. 

 

I tilfelle med ADHD er coaching nettopp et effektiv verktøy, fordi det er konkret og bidrar med hjelp der svikten ligger. Coaching handler å bli bevisst, skape motivasjon, utløse handling og å utvikle nye strategier. Verktøyene har fokus på å "trene" opp de eksekutive funksjonene eller å finne gode måter å kompensere mangler på. 

 

Ofte er det slik at vi alle utvikler mestringsstrategier i livet, gjerne ubevisst, for å holde ubehag på avstand. I coachingprosesser finner vi frem til mestringsstrategier som ikke er hensiktsmessige lenger og endrer disse til noen som er mer konstruktiv. 

 

Vi bygger opp tro på egne ressurser som man gjerne ikke en gang er klar over at en har, og vi ser på muligheter, vekst og utvikling. 

 

Vår erfaring i møte med mennesker som har diagnosen er at disse ofte er svært talentfull og ressurs sterk på noen områder.

 

Som coach blir det vår oppgave å hjelpe til med å se det, bidra til ressursfokus, og gi støtte til nye erfaring med påfølgende mestring. 

 

Kort sagt, hjelpe til med å skape et liv som er godt å leve.