foreldreveiledning

foreldreveiledning

Vi har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom samt familier som opplever utfordringer i dagliglivet. Vi har derfor mulighet til å tilby konsultasjon som innebærer direkte veiledninger til foreldre som føler at de strever med kommunikasjon og forståelse av ungdom sin utvikling.

Det kan være vanskelig å se ungdommens utvikling sett fra sin egen oppvekst, noe som kan bidra til konflikter som kan være vanskelig å løse for familien. Dette kan blant annet være: - tillitsproblemer - rus - rollereversering - gjentatte regelbrudd - grensesetting - skolevegring-når ungdom ikke vil på skolen - ungdom og psykiske lidelser - hvordan foreldre skal møte problemer rundt mobbing - ungdom og seksualitet.

Se våre priser
hCaptcha

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på