Tilbud til bedrifter og organisasjoner

Stresshåndtering, ressursmobilisering og løsningsfokus

Kontakt oss

KURS OG FOREDRAG

I et samfunn med stadig økende endringer, omlegginger og økende krav til helse, miljø og sikkerhet, har fokus på mestring av stress blitt et satsingsområde for mange bedrifter og organisasjoner.

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs, og som arbeidsgiver plikter man å legge til rette for gode og utviklende arbeidsforhold for ansatte. I dag vet vi at ca. 70% av alle henvendelser til legen er stressrelatert, og selv om vil lever i ett av verdens rikeste land, er sykefraværet vårt blant det høyeste i verden.  Vi har derfor spesialisert oss på stress reduserende tiltak i bedrifter, gjerne som et ledd i HMS arbeidet for ledere og ansatte. Tilbud skreddersyr vi etter bedriftens behov. 

Følgende tema for kurs kan være:

 • Mindfulness / oppmerksomt nærvær
 • Stresshåndtering i forebyggings perspektiv
 • Konflikthåndtering
 • Motivasjon og ledelse
 • Kommunikasjon
Kontakt oss

Workshops

Ønsker du at bedriftens ansatte skal delta aktivt med innhold knyttet til et spesifikt tema eller problemstilling? Da er workshop et godt alternativ. Workshop brukes gjerne for å skape noe sammen og i forbindelse med teambuilding.

Hos oss har vi lang erfaring med å facilitere workshops innen ulike områder som:

 • Stressmestring
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Konflikthåndtering
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Konstruktiv kritikk – hvordan gi og ta imot
Kontakt oss

Coaching

Coaching kan hjelpe både ledere og ansatte med å utvikle sitt talent, sin selvtillit og realisere egne og bedriften sine mål. Vi tilbyr profesjonell coaching ved bruk av NLP teknikker, for rask vekst og utvikling i den retning bedriften ønsker.

Typiske temaer vi tilbyr coaching i er:

 • Visjonsarbeid og målsetting i bedriften
 • Strategi, implementering og delegering
 • Målrettet ledelse
 • Felles fokus, felles innsats, det gir resultater!
 • Motiverte ansatte, bedre trivsel
 • Hvordan ha det «gøy» på arbeidsplassen?
Kontakt oss

Konfliktmekling

Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter. Mekling foregår ved at en nøytral tredjeperson hjelper parter som står fast i konflikter til å finne en løsning som begge kan akseptere.

Vi har lang erfaring innen konfliktmekling, og bistår deg gjerne med vår kompetanse innenfor det området du trenger hjelp til. Det kan være saker av stort eller mindre omfang, både i privat sammenheng, men også på arbeidsplassen.

Kontakt oss