Privatundervisning

Individuell undervisning

Individuell undervisning

Det gis anledning til å bli kjent med mindfulnessøvelser, teori og forståelse i eget tilpasset tempo. Tilbudet gjelder for enkeltpersoner, eller små private grupper som vennegjenger, klubber, foreninger etc. Individuelle timer kan være en nyttig og god hjelp, hvis du ikke trives på kurs, eller har særlige utfordringer.

Det anbefales mellom 3-6 timer.

Gruppeundervisning

Gruppeundervisning

For grupper gjelder det samme, men her tilrettelegger vi også for egne helgesamlinger eller andre typer undervisning eller foredrag. For grupper kan det også være mulig å tilrettelegge for kurs i egne hjem eller i egne lokaler.

Vi har lang erfaring som instruktører og i arbeid med mennesker i alle aldre.