Ungdomscoaching

Coaching for ungdom

Mange unge sliter med lite energi, lav motivasjon, dårlig selvbilde, manglende mening og glede i livet. Forventningspresset kan oppleves stort, både fra andre, men også forventninger som en har til seg selv. Heldigvis kan dette gjøres noe med.

Et godt selvbilde kan utvikles, stress kan håndteres, motivasjon, livsglede og mestring kan gjenvinnes. Noen ganger er det slik at vi trenger vi hjelp til å snu den negative spiralen vi er inne i, og ofte viser det seg at det ikke er mye som skal til som vi faktisk tror. 

Måten vi jobber med ungdom på er at vi kartlegger hvordan problemet oppleves nå, og snur fokus på løsning/hvordan ungdommen ønsker å ha det/vil det skal være. Når ønsket kommet fram og målet er tydeliggjort, setter vi i gang å jobber steg for steg mot målet/ønsket. 

Vi bruker effektive og lett forståelige NLP teknikker og supplerende metoder som rask setter utviklingsprosessen i gang, slik at opplevelsen av endring og mestring kommer ganske så umiddelbart, noe som skaper håp, mestringstro og motivasjon for prosessen videre. 

Det ungdommene selv tilbakemelder når vi avslutter og evaluerer prosessen er at teknikkene er så lett forståelig, de føler at det skjer noe konkret i timene som de kan ta med seg å bruke inn i hverdagen. De er overrasket over at problemet som de i starten opplevde så stort, er så lett å endre. De sier også at de ikke lenger er så redd for om de skulle møter på problemer igjen, for nå vet de hvordan de skal håndtere dem. Altså de har lært seg nye strategier og handlemåter. 

Under kan du lese litt om hva ungdommene selv sier med egne ord:

Se våre priser
hCaptcha

Referanser

Jente 18 år:

«Jeg er en 18 år gammel jente som levde med mye stress og engstelse. Jeg har alltid vert mye sjenert og hatt vasker med å inkludere meg i sosiale grupperinger, noe som gjorde at jeg ikke følte meg noe bra på skolen, og endte ofte opp med å sitte aleine. Jeg følte på at jeg bare ville være til bry om jeg prøvde å sitte meg ned med andre, og at jeg bare ville ødelegge stemningen om jeg satt meg ned. Linda Elin hjalp meg med å løfte blikket og få meg til å tenke på en annen måte. Med ulike strategier og «oppgaver» hver uke der jeg fikk gå gjennom hva jeg hadde klart og hvordan jeg låg an til å nå mitt mål, var det motiverende å fortsette å jobbe med disse strategiene. Nå har jeg blitt flinkere til å inkludere meg, endret tankemønster, og føler selv at jeg kan være en morsom person, som andre kan ha glede av å være med. Før møte med Linda Elin hadde jeg aldri trodd at jeg skulle få dette til. Tusen takk, anbefaler på det sterkeste!»

Gutt 21 år:

“Jeg oppsøkte Linda fordi jeg slet med dårlig selvfølelse og angst. Disse ulempene gjorde at jeg møtte på utfordringer både under sosiale omstendigheter og i skolesammenhenger. Etter å ha gått til Linda har jeg fått kartlagt følelsene mine og fått hjelp til hvordan jeg skal handle når ulemper dukker opp i nye situasjoner. Jeg opplevde en veldig rask forbedring, allerede etter 2.time skjedde det noe. Dette fungerte veldig bra for min del.”