Coaching

Løsningsfokusert samtalemetodikk som hjelper deg å nå dine mål

Vår motivasjon er din utvikling og vekst

Hva er coaching?

Coaching er en kraftfull metode for forandring og vekst. Det er en løsningfokusert forandringsprosess, den enkelte person, gruppe eller team, selv tar ansvar for sin egen utvikling og suksess.

Coaching i seg selv er en strukturert samtaleform som er spesialutviklet for at du skal kunne lykkes i å sette deg mål og nå disse. Coachen tar utgangspunkt i dine egenskaper, ressurser og målsettinger, og leder deg fra en nåsituasjon/tilstand til en ønsket situasjon/tilstand.

Selve prosessen er en målrettet dialog som utfordrer og støtter deg i å utvikle dine tanker, væremåte, læremåter og dine følelser, slik at du på denne måten oppnår det som er viktig for deg. Enkelt sagt kan vi si at coachen bidrar med kompetanse om hvordan tanker, følelser og adferdsmønstre kan endres, mens du bidrar med innholdet.

Se våre priser

Hva er NLP?

NLP står for nevro lingvistisk programmering og er en tverrfaglig vitenskap om hvordan våre sanser, tanker, følelser, kommunikasjon og adferd virker sammen. 

Kunnskap om dette lar oss utnytte våre ressurser optimalt. På denne måten øker vi mulighetene til å oppnå de resultater vi ønsker, slik at vi kan leve livet bevisst, og fylle det med det innhold vi selv ønsker.  

NLP ble utviklet i USA på 1970-tallet av Richard Bandler og John Grinder. Deres hensikt var å skape en terapiform basert på modeller av de aller beste behandlerne på dette tidspunktet. De utviklet en veldig presis modelleringsmetode, som har ført til at det stadig blir identifisert og utviklet nye modeller og metoder. NLP har blitt brukt til å modellere mange forskjellige eksperter og suksessrike mennesker innen terapeutiske og psykologiske virksomheter, næringsliv og idrett.

Hva gjør en nlp coach?

NLP-coaching

En NLP-coach stiller effektive utviklende spørsmål som hjelper deg å sette hensiktsmessige mål, se nye muligheter og løse opp dine indre sperrer og begrensninger. Sammen finner vi dine ressurser, utvikler din mestringstro, og arbeider målbevisst for at du skal komme dit du vil. På denne måten frigjør vi potensiale og skaper muligheter, slik at du kan leve ditt liv slik du ønsker.

Våre arbeidsmodeller har et helhetsperspektiv på kropp, tanker og følelser. Som coach går vi sammen med deg i din prosess, og leder deg med varsom hånd, kreativt og tydelige, mot det du ønsker.

Effekter ved coaching

Coaching er et verktøy som kan bidra til:

 • Effektiv måloppnåelse 
 • Større grad av selvinnsikt og personlig tilfredshet 
 • Tilgang til egne resurser 
 • Økte prestasjoner og bedre resultatoppnåelse 
 • Bedre kommunikasjon og samarbeidsevner 
 • Økt egenansvar, selvledelse 
 • Bedret selvbilde 
 • Økt evne til omstilling og endring 
 • Bearbeidelse av det som står i veien, gamle mønstre eller blokkeringer 
 • Oppnå balanse mellom jobb og privatliv 
 • Bedre familieforhold 
 • Stressreduksjon og oppnåelse av en avbalansert følelsesmessig tilstand 
 • Håp og mestringstro
 • Generelt bedre helse og livskvalitet

Den norske coachforening

Våre coacher holder høy standard og er godkjent av den norske coachforening.

"Den Norske CoachForening har som mål å etablere kriterier for god coaching, som hjelper kunden å treffe et trygt valg. Dette skjer gjennom kvalitetssikrede coach utdanninger og sertifiseringer. Norsk Bransjestandard for Coaching sikrer en faglig og etisk forsvarlig tjeneste. Samtidig vektlegges også faget som et håndverk og kunnskapen må sitte i musklene."

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på