PUSTEROM i desember

Velkommen til to gode timer hvor vi puster oss inn i ro og hvile for kropp og sinn, ledet av lege Asha Sundaran Blåsternes.