Om Bergen Stressmestringssenter

Et helhetlig tilbud for mennesker som ønsker økt livskvalitet

Bergen Stressmestringssenter tilbyr hjelp og tjenester til mennesker som ønsker økt livskvalitet og bedre helse.

Senteret vektlegger et helhetlig tilbud i forhold til kropp, tanker og følelser. Senteret har et syn på at alle mennesker har lik verdi og individuell mulighet for vekst og utvikling.

Metoder og arbeidsmodeller

Ulike metoder og arbeidsmodeller vil være et supplement i vårt arbeid. Senteret vil inneha variert kompetanse i form av egne ansatte eller eksterne samarbeidspartnere. Senteret vil gi tilbud til enkeltindivider, grupper og organisasjoner. Det er en målsetting at senterets ansatte skal ivareta egen helse og leve i tråd med det vi tilbyr.

EKSTERNE Samarbeidspartnere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på