Individuell terapi

Trenger du noen å snakke med?

Er du i en vanskelig situasjon så kan det være lurt å snakke med en profesjonell. Det er mulig å få det annerledes og bedre.

ulike utfordringer

Jeg møter mennesker i alvorlige kriser, eller mennesker som strever over tid. De som kontakter meg kan være utbrent/utslitt, oppleve tomhet og depresjon, angst eller stress, skam, sinne. Noen har det ytre sett godt, men føler det ikke slik inni seg, andre har vansker på jobb eller i familien

Kanskje du har andre utfordringer og livsbelastninger enn de som nevnes her? Utfordringer er ulike, oppleves og håndteres ulikt. 

I en profesjonell setting sikres trygge rammer og full konfidensialitet.

Som terapeut er jeg åpen, respektfull, fordomsfri og vil alltid forsikre meg om at tilbudet oppleves som en hjelp for deg. Tilbudet er forankret i en narrativ tradisjon, men det brukes også andre tilnærminger og verktøy, tilpasset den enkeltes utfordringer.

Våre priser Mary Blix

Livet skal leves og ikke løses – men noen ganger trenger man litt hjelp.

Telefon- eller videosamtaler

Ikke alle liker å møte personlig, og ikke alle har anledning til det. Hvis du heller foretrekker samtale per telefon eller video, så tilrettelegger jeg for det.

Vi har også tilbud om familie og parterapi