Ledercoaching

Motiverende og inspirerende lederskap gir resultater

Ledercoching er for deg som er en ressursterke leder som er åpen for å se på seg selv

Coaching for toppledere

Å være leder på toppnivå kan ofte være en ensom jobb.

Det stilles store krav og forventninger til prestasjon, organisering og resultater. De menneskelige ressursene skal forvaltes og ivaretas på best mulig måte, slik at trivsel og lønnsomhet går hånd i hånd. 

Utfordringene for en leder kan derfor være mange. Mye skal sorteres, organiseres og ledes, utfordringer skal takles og håndteres. 

I alt dette ansvaret kan det være lønnsomt å gjøre bruk av en ekstern profesjonell samtalepartner.

Coachens rolle er å være en støttende mentor og utfordrende sparringspartner for deg som leder. Fokus kan være på lederoppgaver, men også tema rundt hvordan du best kan ivareta deg selv i en krevende hverdag.

Se våre priser
hCaptcha

COACHING FOR MELLOMLEDERE

Også mellom ledere har en viktig rolle i bedriften.

Som mellomleder opplever man ofte å stå mellom “barken og veden”, klemt mellom toppledelsen sine forventninger og de ansattes behov. Her kan det også være nyttig å gjøre bruk av en ekstern coach, slik at man kan få “luftet” tankene sine, få hjelp til å se nye perspektiver og løsninger.

Noe av det man kan oppnå gjennom nlp og coaching er

 • Å kunne lede seg selv bedre for å lede andre
 • Avklaring av roller, ansvar og forventninger til seg selv og andre
 • Balanse mellom styrke, empati og lekenhet
 • Større forståelse -og endring av egen kommunikasjonsferdigheter
 • Ha klare tydelige mål for seg selv, ansatte og bedriften
 • Kunsten å delegere
 • Motivasjon og inspirasjon til lederoppgaven
 • Økt emosjonell intelligens
 • Hvordan håndtere konflikter
 • “Work / life balance - stressmestring
 • En bedre arbeidshverdag - i kombinasjon med fritid
Se alle våre tilbud til bedrift