adhd coaching

Bergen Stressmestringssenter

DIN VEI TIL SUKSESS MED ADHD!

 

Føler du deg overveldet av ADHD-symptomer og ønsker å ta kontroll over livet ditt? Vårt skreddersydde ADHD coachingprogram er her for å støtte deg på veien til suksess. 

Hva er ADHD?


ADHD er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt konsentrasjonssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet som skaper vansker i hverdagen.

 

ADHD deles gjerne inn i tre ulike typer basert på hvilke symptomer som er mest fremtredende.

 

  • ADHD-hyperaktive/impulsive type, hovedsakelig symptomer på hyperaktivitet og impulsivitet.
  • ADHD-uoppmerksom type, hovedsakelig oppmerksomhetsvansker.
  • ADHD-kombinert type, hovedsakelig symptomer på både oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet/impulsivitet. 
     

ADHD - en litt annerledes hjerne

 

Enkelt forklart bruker hjernen blant annet dopamin til å regulere overføringen av signaler fra en nervecelle til en annen, men dopamin i hjernen hos personer med ADHD er ofte svært redusert. Dopamin har betydning for vår evne til å lære at det er sammenheng mellom egen atferd og hendelser i omgivelsene.

 

Dopamin er også involvert i hjernens regulering av oppmerksomhet og atferd. Når dopaminomsetningen ikke fungerer som den skal, kan vedkommende få problemer med å styre oppmerksomheten og oppføre seg i henhold til vanlige sosiale regler for atferd.

 

Eksekutive funksjoner er en samlebetegnelse for en rekke overordnede kognitive funksjoner og prosesser som er med på å styre og regulere tanker, følelser og målrettet atferd. Over -og under aktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet er et resultat av at hjernens “administrerende direktør” ikke er helt som den skal. Dette viser seg i form av det vi betegner som selvreguleringsvansker. 

 

Typiske problemer oppstår når en skal planlegge, prioritere rekkefølge av gjøremål, samt igangsette og gjennomføre oppgaver. 

 

En annen utfordringene vi ser hos personer med ADHD er at vanskene med å skille mellom viktig og mindre viktig informasjon. Evnen til å se tidslinjer og tidsstyring er en annen utfordring sammen med evnen til følge en plan.

 

Mange sliter også med å danne seg mentale bilder av fremtiden, noe som gjør det vanskelig å forberede seg fysisk og mentalt på ting som skal skje. 

 

Struktur- og planleggingsvansker medfører gjerne at oppgaver blir gjennomført på en lite organiserte måter, slik at selv små gjøremål kan vokse til å bli komplekse og uoversiktlige operasjoner.

 

 

Hva er ADHD coaching?

 

ADHD coaching er en spesialisert tilnærming som hjelper personer med ADHD å håndtere utfordringer som følger av en ADHD diagnose.

 

ADHD coaching er anbefalt av helsedirektoratet som et av tiltakene for å mestre hverdagen bedre. 

 

Våre erfarne og sertifiserte coacher har god kunnskap om ADHD og vil derfor også kunne tilby psykoeduksjon, som enkelt sagt er opplæring og forståelse av diagnosen. 

 

Du vil få individuell veiledning og støtte og god hjelp med å utvikle praktiske ferdigheter og strategier for å mestre ADHD-symptomene i hverdagen.

 

 

Hvordan vårt ADHD-coachingprogram kan hjelpe deg:

 

 

Her kommer litt mer om hvordan vi jobber og hvilket fokus vi har i arbeidet som coach.

 

Målrettet støtte: Våre coacher vil hjelpe deg med å identifisere og sette mål som er viktige for deg. Vi vil samarbeide tett med deg for å utvikle en handlingsplan og etablere sunne vaner som støtter dine mål.

 

Mestringsstrategier: Vi vil utforske og lære deg effektive mestringsstrategier for å håndtere utfordringer knyttet til ADHD. Dette inkluderer teknikker for å forbedre fokus, øke produktiviteten, takle distraksjoner og organisere tiden mer effektivt.

 

Selvledelse: Vi vil hjelpe deg med å styrke dine evner til selvledelse og selvregulering. Du vil lære å håndtere stress, takle motgang og opprettholde en positiv mental innstilling.

 

Kommunikasjon og relasjoner: Vi vil fokusere på å utvikle effektive kommunikasjonsferdigheter og bygge sunne relasjoner. Dette inkluderer å lære å uttrykke deg tydelig, opprettholde grenser og samhandle konstruktivt med andre.

 

Kontinuerlig støtte: Vårt ADHD-coachingprogram inkluderer individuelle coachingøkter med oppfølging via øktene.Vi er her for å gi deg kontinuerlig støtte og veiledning gjennom hele din reise.

 

Snu fokus, ta i bruk dine ressurser: Vi vet at det er mulig å leve godt med en ADHD diagnose, bare du blir godt nok kjent med deg selv, aksepterer det som er bra og det som er mindre bra, ligger der muligheter for et GODT OG INNHOLDSRIKT LIV!

 

Kontakt oss for mer informasjon: Er du klar til å ta det første skrittet mot en forbedret livskvalitet med ADHD-coaching? Da kan du fylle ut kontaktskjema og så finner vi en ledig time til deg.

 

 

Se våre priser
hCaptcha