Mindfulness

For hensiktsmessig stresshåndtering og bedre selvledelse

Øk din oppmerksomhet og tilstedeværelse på alle livets områder

Hva er mindfulness?

Vår forståelse og praktisering av Mindfulness baseres på en forskningsbasert metode (MBSR) utviklet i USA av professor Jon Kabat-Zinn.

Tilbudet retter seg mot mennesker som opplever varierende grad av stressbelastninger, som trenger hjelp til å håndtere stress på en mer hensiktsmessig måte. Mindfulness kan bidra til å forebygge eller lindre psykiske lidelser som utbrenthet, utmattelse, angst, depresjon eller fysisk sykdom. 

Kort sagt handler Mindfulness om å frigjøre oss fra grublende tanker og bekymringer, slik at vi kan oppleve livet med vår fulle oppmerksomhet og tilstedeværelse i øyeblikket som er. Det er en bevisstgjøringsprosess som setter oss i stand til å møte livets utfordringer på en mer hensiktsmessig og konstruktiv måte.

Mindfulness er en vei til å styrke sinnet og kroppens egen evne til selvregulering og «heling».

Mindfulness innebærer

 • Oppmerksomhetstrening (meditasjon) med fokus på pust, tanker, følelser og kropp.
 • Bevegelsestrening (yoga) med tilstedeværelse og oppmerksomhet.
 • Uformelle øvelser i dagliglivet og trening av parallell oppmerksomhet.
 • Utvidelse og bevisstgjøring av våre sanser; smake, lukte, høre, se og føle.
 • Bevisstgjøring av kroppens signaler, språklige uttrykk.
 • Kunsten å kunne returnere til øyeblikket.
 • Å gjøre oss bedre i stand til å ta valg.
 • Utvikling av bedre selvfølelse og vennlighet mot oss selv.

Egenskaper og holdinger bak mindfulness

 1. En ikke-dømmende holdning - bidrar til at vi kan se bakenfor automatiske tanker, forestillinger og meninger vi har om nesten alt.
 2. Tålmodighet - vi har en tendens til å alltid være på vei mot noe bedre og større, og derav går vi glipp av øyeblikket.
 3. Nybegynner sinn - våre antatte forestilinger, oppfatninger og kunnskap preger vårt møte med våre omgivelser. Det hindrer oss i å erkjenne det vi ikke vet, som igjen påvirker vår evne til integritet. 
 4. Tillit - å ha tillit til, stole på, alt livet vil oss vel. Alt er forbigående. Alltid.
 5. Unngå å kjempe - handler om kvaliteten av nå, hvor vi gjennom meditasjon lærer oss å være med det som er, både der som er bra og det som er mindre bra.
 6. Aksepter/godta - betyr å innse hva som er den faktiske situasjonen, og samtidig finne kloke måter å forholde seg til den på. Deretter kan vi handle ut fra mer klarhet. 
 7. Gi slipp - handler om å la det du ikke kan gjøre noe med, eller det du velger bort, være. La gå!

Forsking viser at Mindfulness har effekt på:

 • Vår evne til selv å regulere eget stress
 • Vår oppmerksomhet og tilstedeværelse i nåtid
 • Evnen vår til å fokusere / konsentrere oss
 • Opplevelsen av indre ro og økt glede
 • Unødvendig grubling på fortid og bortkastet bekymring for fremtid
 • Evnen vår til å gjøre valg som er bedre og mer riktig for oss selv
 • Våre uhensiktsmessige automatiske tanker / tankemønstre, det gir oss nye perspektiver
 • Evnen vår til å støtte oss selv og akseptere fakta som de er, slik at vi får utvidet vår muligheter og handlings alternativer
 • Vår evne til å romme alle følelser, tillate oss å være i følelsene når de dukker opp, slik at vi kan føle oss gjennom det som er og gi slipp på det vi ikke lenger trenger
 • Kvaliteten i våre relasjoner
 • Vår kontakt og forståelse av vår egen kropp, kroppens signaler og behov.
 • Vår selvinnsikt og refleksjonsevne.
 • Vår integritet, kognitive kapasitet og evne til å uttrykke oss i sosiale sammenhenger.

Les forskning om mindfulness her.

Meditasjon og yoga

Begge disse er metoder er i flere århundrer brukt til avspenning og stressmestring. 

Målet med meditasjon og yoga er å oppnå en indre harmoni og balanse som gjør deg rustet til å møte hverdagens utfordringer på en best mulig måte.

Se alle våre kurs

Mindfulness norge
norsk forening for oppmerksomt nærvær

Bergen Stressmestringssenter er medlem i Mindfulness Norge, som er en ideel organisasjon. Foreningen ønsker å bidra til utvikling av mindfulness som kvalitet innenfor oppvekst og utdanning, helse og omsorg, arbeidsliv og ledelse, samt være en pådriver for mindfulness på organisasjons- og samfunnsnivå.  Videre er formålet å tilby medlemmene kunnskapsbasert informasjon og påfyll til egen nærværspraksis. Foreningens hovedaktiviteter er kurs og konferanser som drives etter selvkostprinsippet, primært for medlemmene.

Oppmerksomt nærvær er en holdning kjennetegnet av en aksepterende oppmerksomhet på det som skjer i øyeblikket. Forskning har vist at denne holdningen har positive følger for personlig velvære og mestringsevne for mennesker i alle aldere, også barn og unge. Systematisk trening i oppmerksomt nærvær kan føre til redusert stress og økt livskvalitet både for mennesker med kroniske sykdommer og psykiske plager og for folk flest. Det er derfor økende interesse for oppmerksomt nærvær innenfor helsefag, utdanning og arbeidsliv.

Les mer om Mindfulness Norge her.

Mindfulness Norge logo

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på