Helsecoaching

Hva er helsecoaching?

Helsecoaching kommer inn under lov om alternativ behandling. Alternativ behandling av sykdom ved bruk av coaching har fokus på helse ved bruk av helsefremmende coachingteknikker og avansert NLP. 

Vi tar også i bruk annen kunnskap og metodikk når vi jobber med helsecoaching, for eksempel bruker vi “Toleransevinduet” som forståelsesmodell av stress, mindfulness som metode for stressregulering, samt pust / pusteteknikker som supplerende metoder.

Vi har også et systemisk tenking som perspektiv, og har spesialisert oss på arbeid med personlighetsandeler, konstellasjoner på systembrett og "indre team". 

Utgangspunktet for prosessen er alltid opplevelsen av nåværende situasjon, hvordan den påvirker deg, helsen din, omgivelsene dine og din livskvalitet generelt. Deretter setter vi fokus på hvordan du ønsker å ha det, hvordan livet ser ut når problemet ikke er til stede lenger, hvor har du da fokuset ditt, hva er tankene dine da, hva gjør du eventuelt annerledes da etc. Altså vi setter fokus fra problem til løsning/mål for prosessen. Når målet er klart, setter vi igang å jobber strukturert time for time med å løse hindringer og blokkeringer som dukker opp underveis i prosessen. 

Selv om helsecoaching ikke er terapi, opplever mange at den har en terapeutisk effekt. De fleste vil kunne oppleve umiddelbare endringer, og mange erfarer at endring på et område av livet, som oftest gi utslag på andre områder. 

De fleste vi jobber med tilbakemelder at det som har vært mest overraskende med coaching prosessen, har vært hvor effektivt den gir resultater. 

Det er ikke alltid at helsecoaching har utgangspunkt i direkte et helseproblem, men det kan også dreie seg om forhold som generelt gir redusert livskvalitet, noe som igjen kan påvirke helsen på sikt. Da kan coachen være en konstruktiv samtalepartner i prosessen mot arbeidsmessige mål og resultater, arbeidskonflikter eller karriereendring. Like gjerne kan det handle om private forhold, som det å skape balanse mellom jobb og privatliv, skilsmisse, sorg, tap, finne mening i livet, leve ut drømmer en har etc.

Se våre priser
hCaptcha

PERSONLIG COACHING

Coaching benyttes i en rekke sammenhenger.

Det kan dreie seg om å være en konstruktiv partner for en person i prosessen mot arbeidsmessige mål og resultater, eller handle om konfliktløsning og karriereendring. Like gjerne kan det handle om private forhold, hvordan vi oppnår god balanse mellom jobb og privatliv, eller ønske om å forbedre helsetilstand og livskvalitet.

Referanser

Kvinne 40 år:

Linda er en utrolig dyktig coach. Hun ser deg og dine behov, er behagelig som person, og hun vekker tillit. Jeg har brukt Linda som coach i forhold til min egen utvikling på flere områder. Det har gitt meg tro på meg selv, og mulighet til å gjøre det jeg drømmer om. Hun skaper trygghet og samtidig som hun gir deg de utfordringene du trenger for å finne frem til det beste i deg selv. Anbefaler deg virkelig å ta kontakt med denne dyktige og inspirerende coachen. Lykke til!

Mann 54 år:

Kan absolutt anbefale Linda. Hun så meg og hjalp meg i en krise i forbindelse med brudd i parforhold. Lyttet aktivt og ledet meg videre -og hjalp meg til å finne tilbake til min styrke for å ta ansvar for egen lykke og fremtid. Hun «heiet» på meg, hjelpen var en øyenåpner.

Kvinne 52 år:

Har både vært på coaching og andre arrangementer som står til en 6 er på terningen. Helhetlig tilbud og profesjonelt.