Når energien blir borte.

Hva skjer?

 

Du er iallefall ikke den eneste.

 

Mange av dem jeg møter føler det nemlig slik, de kommer ikke i gang igjen etter lang tids isolasjon. Pandemien har satt sitt preg, og det føles tungt å finne veien tilbake til hverdagen igjen. Når de tar kontakt med meg er det ofte fordi de ønsker finne tilbake til mer energi, mer glede, mer MENING i tilværelsen igjen. Men de finner liksom ikke helt ut av det, på egenhånd. Jeg vil derfor dele noen små tips som du kanskje kan benytte deg av dersom du er i samme situasjon. 

 

Og det starter med MOTIVASJON.

 

Først, hva ER egentlig motivasjon? 

 

Jo, kort sagt kan vi si at det er en samlebetegnelser for de faktorene som setter i gang og styrer ADFERDEN til både oss mennesker og dyrene. 

 

Motivasjonens energikomponent handler om hva som setter oss i sving, og hva som bestemmer innsats og utholdenhet. 

 

Motivasjonens retning handler om våre mål og hvilke valg vi tar.

 

Vi kan være "bort fra motivert", ville vekk fra noe, unngå ubehag eller smerte.

 

Eller vi vil frem til noe, vi styres av "lystprinsippet", vil VIL noe fremfor MÅ, MÅTTE, BURDE. Det siste er helt klart "gullstandarden", det vil alltid være mer energigivende å kjenne på LYST fremfor ulyst.

 

Så det første spørsmålet du nå kan stille deg er; 

 

"Hva vil jeg ikke lenger ha, hva hva vil jeg bort i fra og hva vil jeg isteden?"

 

Klargjør altså hva du ønsker deg og hvorfor det er viktig for deg. Skriv det gjerne ned. Vær klar og tydelig i budskapet ditt, slik at hode får en nøyaktig bestilling og retning, akkurat på samme måte når du stiller inn GPSen mot et bestemt mål. 

 

Det neste steget handler om MESTRING, og med det menes at det må kjennes mulig ut å få til, at du kan lykkes. En feil oppfattelse vi har er at vi tror at vi ikke lykkes fordi vi ikke er motivert nok, men det er ikke alltid slik. Vi blir nemlig motivert av å mestre.

 

Så nå gjelder det å finne riktig nivå å starte på, og ikke minst få oppmuntring på fremgang underveis. Små steg med markert belønning til deg selv!

 

Det neste momentet er FELLESSKAPSFØLELSE - altså det at vil har en tilhørighet til noe, at vi er en del av noe større ved å gjøre noe. For noen kan det være å gjøre noe sammen med andre, for andre kan det handle om å gjøre noe som gir en følelse av å være en del av "denne verden".

 

Uansett hva det er for deg, så kan du stille deg spørsmålene:

 

"Når jeg gjør det jeg gjør, hvem er jeg da?"

"Hva er jeg da en del av, som er større enn meg selv?"

"Hva skal være mitt fotavtrykk her?"

 

Her finner du altså drivkreftene - energidriverne dine, det som setter deg i gang.

 

Det siste momentet handler om EGNE VALG;

 

"Når, hvor og kanskje sammen med hvem skal det skje?" 

 

Min erfaring er at jo raskere du kommer igang, jo større mulighet har du får å øke energien og kraften din mot det du vil.

 

Masse LYKKE TIL!