verden

Om situasjonen Norge og verdenssamfunnet er i akkurat nå - hva kan vi gjøre?

Sett fra et stressreduserende perspektiv.

Det har vært noen overraskende og svært vanskelige uker for oss alle.

Gjennom nyheter hører vi daglig om Coronasmitten og utviklingen av denne. Vi hører bekymring rundt økonomi og fremtid.

Uvissheten skaper en uro i oss.

"Hva vil skje med inntekten min, har jeg jobb i fremtiden?" 

"Jeg er forkjølet, føler meg syk, skal jeg kontakte lege?" 

Mange tanker svirrer rundt i hodene på oss. Både om nåtid og fremtid.

"Hvor lenge vil dette vare? Hva vil konsekvensene bli?"

Det er mye vi ikke får svar på akkurat nå, mye vi ikke har oversikt over.

Situasjonen er som den er for øyeblikket. 


Det må vi bare akseptere (vi trenger ikke like det, men det er slik det er akkurat nå).


Vi kan velge å være en nøytral observatør, se på det som et faktum, se det på avstand fra oss selv. 


Det gir oss rom til å få et annet perspektiv, et rom hvor vi ser muligheter fremfor begrensninger. 


Et ROM hvor vi kan reflektere


"Hva trenger jeg å gjøre for å skape gode dager? Hva trenger jeg å si til meg selv som kan støtte meg? Og andre?"


"Hvilke ressurser og evner har jeg som jeg kan ta i bruk nå? (tenk på hva du likte å gjøre før, også hva du har erfart før som har ført deg hit du er i dag)


"Hva er viktig for meg i denne situasjonen? Hva er jeg overbevist om?"


"Hvem er JEG  i denne situasjonen, ?"


"Når jeg er den jeg ønsker å være - hvilke muligheter gir det for meg i et fremtidsperspektiv?"


Neste skritt er GJØR DET! 


Det du trenger å gjøre for å ha det bra, akkurat nå. 


Handling gir forandring. 


Start med ett skritt av gangen....


Velg å stol på at de som er satt til å håndtere situasjonen gjør det de kan for å finne gode løsninger for oss alle. 


Det som er helt sikkert - det vil gå over.